Què és un projecte de IA (Intel·ligència Artificial)?

Un projecte d'intel·ligència artifical i automatització és un projecte que té com a objectiu utilitzar i explotar les capacitats d'IA per automatitzar tasques i processos. Aquest tipus de projecte impliquen l'us d'algorismes d'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals per analitzar dades, identificar patrons i prendre decisions de forma automatitzada en temps real, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia de les operacions empresarials.

track_changes

Definir l'objectiu del projecte

El primer pas és entendre les necessitats del projecte. Definir clarament l'objectiu i les preguntes a respondre ens ajudarà a definir les mètriques clau que es faran servir per avaluar el projecte.

storage

Recopilar dades

La recopilació de les dades és un element clau en qualsevol projecte de Data Science. Això inclou la identificació de les fonts de dades rellevants, i la recopilació i la modificació de les mateixes per la seva posterior utilització.

account_tree

Preprocessament de dades

Les dades sovint són en brut i desograniztades i, per tant, el seu preprocessament és un pas vital per aconseguir resultats precisos. Això inclou netejar-les, tractar-les i fins i tot normalitzar-les.

toggle_on

Selecció del model

En aquest pas, s'ha de seleccionar el model que millor s'adapti a les necessitats del projecte i les dades disponibles. Això inclou també la selecció d'algorismes, validació dels models i ajstament dels seus paràmetres.

model_training

Entrenament i avaluació del model

Arribats a aquest punt, s'ha d'entrenar el model seleccionat i avaluar-ne el rendiment utilitzant mètriques definides en el primer pas. La validació creuada i la divisió de conjunts són algunes de les tècniques utilitzades.

cloud_upload

Desplegament del model

Finalment, es fa el desplegament (deployment) del model en un entorn de producció en temps real. Això inclou la integració del model amb les aplicacions client i l'establiment de fluxos de treball automatitzats per a la recopilació, preprocessament i actualització de dades.

Minerva Data Solutions, S.L.U., 2024 ©

Minerva Data Solutions